CRISPIANO – GIORNATA DANTEdì

Print Friendly, PDF & Email

In occasione della “ Giornata DANTEdì” celebrata in tutta l’Italia,  con la supervisione di Alfredo Traversa  e, a beneficio dei nostri affezionati lettori, pubblichiamo la nostra traduzione in “Lingua Crispianese” del I Canto dall’Inferno di Dante. Per facilitare la lettura della traduzione informiamo che in tutte le tredici edizioni de  “ U Calèndarje Nustre”  è  riportata la scheda dei segni ortografici ( modi semplici per leggere e scrivere in dialetto Crispianese). La stessa scheda curata dal Glottologo Angelo Montemurro è riportata nel libro da noi pubblicato : Duecentodieci anni dalla fondazione di Crispiano “ nascita della Lingua parlata Crispianese”. A tutti gli estimatori della nostra Crispianesità che ne faranno richiesta, sarà inviata la traduzione del V Canto dall’Inferno di Dante.     

F.S.

Inferno di Dante – I  Canto

(Traduzione in dialetto Crispianese con la supervisione di Alfredo Traversa)

 Minza^a^minze a strète da vèt^a^nòstre

Je magghjbbe jnt^a^ nu vosche scòre^scòre

C^a^strète ndrètte l’ère perdòte

Ahjmaamme! Com^ji agghja^discere qual’ère, jè còs^assè brutte

Jnte a chèst^a^sèlve nselvatechète  è jacre^è^amère

ca sòle a pensà me vèn^a^pajòre!

Tant^è^amère, ca nu picche jè, chiùssè da^mòrte;

ma,  che trattà du bène ca je agghjbbe

ve dèche de l’ate còse, ca je agghj viste,

je nance u saccje  discere n’atavòte bune, come je trasibbe,

tante ca stève chiène de sunne a cudde punte

ca chedda strèta^bòne abbandunibbe

Ma po’, ca je ère  arrevète alle pire du mònte

Dè, addò speccje chedda lème de tèrre

Ca pòre u còre scève chjène de pajòre

Trementibbe all’arje, è veribbe le spadde saue

Vestòte già di raggje du sòle

Ca ^mpère a strète a tutte le crestiène

Fu allòre, a pajòre nu picche accujatète

Ca jente u còre è ciò ca ère passète

Chedd^a^ nòtte ca  scruscibbe che tant^a^delòre

Jè, còme a chidde ca che tant^affànne

Jèssene da jent^a ^mère, arrevene sòse a spiaggj

È tremènte ndrète l’acque tutte ntramugghjète

Daccussì l’anem^a^maje c’ha ancòre fuscève

Trementì rète d^addò ère passète

C’ha nà làsse mè nu crestjène vève 

Doppe c’ha arrupusibbe nu picche de com’escève stanche

Repegghibbe a strète ca jère tutte  desulète

Soltante ca u père d’appoggje jere sèmpe chiù vasce

E accussì quèse a cumenzànne  a nchianote

Na Lonze leggère e svelt^a^svèlte

Ca come a na Tigre jère a pelle

E na se ne scève d’ananze a mè

Anze me mpedève de cammenà

Ca stève  quèse che turnarmene nat^a^vòte.

Jère all’ucesciènne, de prème matène

E u sòle jère già jrte do canne,  vèrse a  chidde stèlle

Ca stavene  nzime   aquanne  u Patetèrne

Fascève movere chidde còse bèlle

È  accussì me fascève sperà bùne che ragiòne

Pòre de chèdd^a^anemèle ca pèlle^a bèlle

A chèdd’òra, ca jère già timpe da  bèll^a^stagiòne!

Ma,   pajòre nance avibbe.

Quannne veribbe, s’appresentì n’anze  nu Lejòne

Cusseddò, parève ca nconcontr^a^me venève

C’a^ chèpe azète è tutte affamète

 pòre l’arje tenève pajiòre

E na Lòpe, che tutte a vulentà

Parève   sciùpète è  mazz^a^mazze

Ca tant^a^crestjène fascève  campà de pajòre.

È ji  me mittìbbe tant^a^murtefecaziòne

a pajòre ca me pegghjève sol^ a^ tremènte

Ca  perdibbe a speranze de salvarme

È com^a^chidde ca vulentire accèttene

È arrève u timpe ca pèrdene a fède

È, jnte a tutte i penzire lòre chiangene è s’affliggene

Daccussì me fascève chedd’anemèle sènza^pèsce,

 venènneme ncontre, a picch^a^picche

me spengève vèrse addò stè sòl’u chjante.

Mentre ca je ruzzulève a cudde vasce luche

Nanze a l’ucchje m’apparì

Ce, da lunghe timpe parève affiacchète

Quanne veribbe cudd^dè jnte a tutte a desulaziòne

Meserecòrdje de mè! lucculibbe a Jdde

Ciunche ca tu sinte , o jombre, o jomme avramènte!

Me respunnì: non jòmme; jòmme già agghj stète

 E le parinte maje jarne Lombarde

De Mantuve che patrej tutt’è^doje.

Nascibbe sub Julio, ancòre ca na jère timpe

E campibbe a Ròme sotte a u bune Auguste

Alle timpe de le dije false e busciarde

Poète  jère, e cantibbe de cudde giuste

Fighe d’Anchise ca venì da Troje

Doppe ca u subèrbje Jllio s’ascuì tutte.

Ma tu peccè returne a farte dannà

Peccè nance nchiène u felèsce monte

Ca jè u prencipje e ragiòne de tant^a^ giòje

Mu ce tu, Virgilije, appartine a chedda stirpe

Ca s’ allarje a parlà  come a nu fiòme?

Respunnibbe je  a jedde che facci^a^ vergugnòse.

De l’ate poète onòre e lòsce

spijghèsce u lunghe studje e u jranne amòre

Ca agghje cerchète jnte u libbre teue

Tu sinte u maèstre mèje e l’autòre

Tu si, sòlo cudde ca  je me pegghjebbe

U bèlle mòde c’ha m’ha fàtte onòre.

i stè vère l’anemèle c’amòre me geribbe,

ajuteme da jèdde, famose è saggje

chèdde me fèsce tremà le vène e le polse.

A tè, te cunvine fa nate viaggje

Respunnì doppe ca me verì de chiance

Ce vu scàmpà de stu lùche sèlvaggje;

ca chèste vèstje peccè te gramèsce

è nà lasse passà nusciòne pa strète a saue,

ma tanta ca u mpedisce fine ca l’accère;

jè natòr^a^ saue malvagje e assassène

ca mè  se sazje da canarutizzje  ca tène

è dòppe c’ha mangète tène chiù fème de prème.

Assè so l’anemèle ca s’accucchje

È de chiù ancòre fine ca u Vèltre

A venì, ca l’ha fa murì che delòre.

Cusseddò nance a cebà tèrre né arginte

Ma sapjènze, amòre e vertù

E a naziòne saue a jèsse tra fèltr^è^Fèltre.

De chedda umele Italje a jèsse salòte

Ca peccè murì Camille  Euriale e Turne e Nise de ferète

Cusse l’ha caccià da ogne pajèse

Fine  ca l’ha purtà arrète allu nfirne

Addò l’ammirje da prencipje accumenzì

sint^a mè,  je megghje pe tè, pinze è crère

Ca tu camène da rète a mè, e je ti fa da guède

E ti purtà da^ dò, a nu lugh^èterne

Addò a sènte a desperaziòne e le lucchele

Avvèrre l’antèche spirete affrànte

C’ha pa second^a^mòrte ognune se lagne

È avvèrre chidde ca so cuntinte

Jnte u fùche, peccè spèrene de venì

Quanne c’ha ajèsse, alle bejète crestjène

È  ce po’ tu a vulì nchiànà

Janeme sije a ciò chiù de mè dègne

Ca Ji ddè, ti lassà quanne me ne vòche

C’ha cudde Impèràtòre ca dè sòse regne

Peccè me rebellibbe alla lègge saue

Nance vòle ca jnta allu pajèse seu, c’amòr^a^maje se trèse

A tutte le vanne cumanne, e dò regne

Do jè u pajèse seue  è a jrànn^ a sèggje

Felèsce cudde ca jedde numenèsce

E ji a jidde: poeta, ji te repète

Che cudde Dije ca tu nance canusciste

Fa ca je scàppe da cusse  peggiòre mèle

Ca tu me mine dè, addò mu a ditte

A mòde ca je vèche a pòrte de Sampitre

E chidde ca tu dèsce tante oneste e pij

Accussì se ncammenì e je scibbe da rète

Ass. Culturale “Qui e Ora Due Occhi Belli Crispius – Francesco Santoro

Email: franco_santoro@hotmail.it

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0